Afshin Ellian Beveiliging  thumbnail

Afshin Ellian Beveiliging

Published Sep 10, 22
10 min read

Beveiliging MobielNet zoals mensen op de voordeur een foto hebben van hun hond met de tekst: ‘Hier waak ik’, zijn er ook stickers en kaarten voor uw auto. Bij het politiebureau kunt u een gele waarschuwingskaart halen met de tekst: ‘Let op, op advies van de politie heb ik geen waardevolle spullen in de auto’.

De Inbraak Beveiliging & Preventie tips op deze bladzijde helpen U om het zo moeilijk mogelijk te maken voor inbrekers en dieven. Vaak wordt als eerste anti-inbraak maatregel het hang- en sluitwerk van een woning aangepast om inbraak te voorkomen. Dat vergt wel de nodige investering, echter, wanneer de preventie op goede orde is gebracht, is de schade na een inbraakpoging aanzienlijk minder.

Dat is mede dankzij tientallen video’s zoals die van de “lockpicking lawyer” op Youtube. Vanzelfsprekend maakt het publiek zich zorgen over deze trend. Als we de video’s moeten geloven is bijna ieder slot met relatief eenvoudig gereedschap te openen. Wat betekent dit voor uw veiligheid? De ervaring leert dat het niet zo gemakkelijk is om een cilinder te openen op locatie, als het in een deur is gemonteerd.

Het vereist veel oefening en gevoeligheid en is zeker niet iets waar de gemiddelde misdadiger het geduld voor heeft. Immers, met geweld kan een deur vaak sneller worden geopend. Wilt u een echte professioneel aan het werk zien: bekijk deze scene uit de film ‘Das Leben der Anderen‘ over de Stasi tijd in Oost-Duitsland - bmb beveiliging.

com. Het is ook legaal om het in uw bezit te hebben. Het mag echter niet worden gebruikt voor inbraak en als het bij u aangetroffen wordt op het verkeerde moment kan dat zeker tot problemen leiden. Een inbraak heeft vaak grote schade tot gevolg. Denkt u daarbij aan de schade aan deuren en ramen die ontstaat door inbrekers die met geweld iets open breken of forceren.Deuren en sloten beschadigd door inbraakpogingen kosten ook geld! En waneer het inbrekers lukt om ondanks veiligheidsmaatregelen binnen te komen hebben ze haast, en gaan niet voorzichtig met Uw eigendommen om. bmb beveiliging. Kasten worden leeg getrokken, matrassen en schilderijen van hun plaats om te kijken of er geen verborgen geld of kluizen zijn.

Beveiliging Haarlem

Het loont daarom zeker de moeite om goed na te denken over preventieve maatregelen. Is het u de moeite waard om uw eigendommen goed te beschermen met dure sloten, cilinders, schilden enzovoorts. Goed advies is goud waard! Ga zeker niet alleen af op het Politie keurmerk veilig wonen (PKVW) of het SKG keurmerk (bmb beveiliging).

Het is onmogelijk om een woning, auto, vaartuig 100% tegen inbraak te beveiligen - bmb beveiliging. Het is wel goed mogelijk om een gelegenheidsinbreker het zo lastig mogelijk te maken. Hierbij moet worden opgemerkt, dat het vrij eenvoudig is om in Nederland niet-professionele inbrekers te weren. De professionele woninginbreker (10%) komt altijd binnen.

Het heeft natuurlijk geen zin om nieuwe sloten, scharnieren of extra beveiliging aan te brengen als een deur of een kozijn half vergaan of deels verrot is. Dan wordt het raadzaam om een geheel nieuwe deur of nieuw kozijn (met KOMO-keurmerk) aan te laten brengen in combinatie met SKG-keurmerk sloten en SKG-keurmerk beslag (bmb beveiliging).

Kan het slot worden vervangen? In kunststof kozijnen passen namelijk vaak alleen een soort meer punts slot: als het slot kapot gaat is het vaak lastig, of zelfs geheel onmogelijk om een vervangend slot te vinden! Wij raden daarom altijd hout aan, met sloten van een bekend merk. Daarbij geven we de voorkeur aan meerdere sloten boven drie punts- of meer punts sloten die statistisch gezien kwetsbaarder zijn voor slijtage problemen, en daarbij ook moeilijker en duurder zijn om te vervangen.

Soms vallen dan al automatisch de gebreken op die inbrekers graag gebruiken om snel binnen te komen. Laat U anders door vakmensen voorlichten. Als eerste is het belangrijk om geen aanleiding te geven. Onder andere geen ladders, afvalcontainers of steigers buiten laten staan, alle ramen en deuren sluiten als de woning verlaten wordt, en niet duidelijk laten merken wanneer er niemand thuis is - bmb beveiliging.

Gelegenheidsinbrekers kijken altijd eerst naar binnen om te zien of er wat te halen valt. Zien ze bovenstaande items in de woning liggen, dan wordt er zeker ingebroken. Het zelfde geldt voor uw auto. Autokrakers proberen te achterhalen of de eigenaar kostbare spullen in het handschoenenkastje heeft opgeborgen. Het zien van zuignap ringen op de voorruit (Tom, Tom navigatieapparatuur) is al voldoende om in de regio Den Haag je auto opengebroken terug te vinden.

Prefense Beveiliging

Het CCV meldt in Augustus 2008 de resultaten van een onderzoek waarin een aantal opmerkelijke zaken naar voren komen:De kans op een voltooide inbraak of een poging daartoe neemt drastisch af als een huishouden meer preventieve maatregelen neemt. Ook extra buitenverlichting werkt preventief maar het laten branden van verlichting heeft alleen een preventieve werking voor geslaagde inbraken.

Het risico van inbraak is niet alleen afhankelijk van het eigen preventie gedrag, maar ook dat van de buren Heeft u kostbare spullen thuis, dan is het merken van deze spullen met een graveerstift of UV-stift mogelijk. Hierbij vermeldt u uw postcode en huisnummer. Voor kostbare spullen is het tevens raadzaam om deze te fotograferen (waarbij ook de serienummers te zien zijn) - bmb beveiliging.

Het kan vóórkomen dat na inbraak of diefstal van kostbare goederen men lange tijd niets meer verneemt van het onderzoek. bmb beveiliging. Het komt geregeld voor dat de buit van inbrekers wordt gevonden, waarbij ook kostbaarheden van andere “kraakjes” boven komen drijven. Pepperspray. Misschien dus ook kostbaarheden afkomstig van úw woning. Wie zijn kostbare spullen wil registreren kan terecht op de webpagina van de Regiopolitie, alwaar men de documenten kan downloaden.

Met hang-en sluitwerk van goede kwaliteit kan inbraak vaak voorkomen worden. Het SKG-keurmerk voor sloten heeft 1, 2 of 3 sterren. Bij twee of drie sterren is het slot stevig zodat het niet zomaar afgebroken of doorgezaagd kan worden. Volgens de officiële opgave kan een dergelijk slot in 3 minuten geopend worden.

In 99% van de gevallen probeert de inbreker via deuren en/of ramen binnen te komen. Ongeveer 1% probeert door het glas naar binnen te komen. 90% Van alle inbrekers zijn z. g. gelegenheidsinbrekers. Zij proberen via kleine werktuigen (combinatietang, stukjes plastic, bandenlichters, schroevendraaiers (in 75% v/d gevallen) of ander gereedschap binnen te komen.

Wie nog geen SKG-veiligheidsbeslag op de buitendeur heeft aangebracht, kan als eerste voorzorg de buitenste schroeven van de dekplaat voorzichtig uitboren, zodat het beslag niet aan de buitenkant kan worden gedemonteerd met een schroevendraaier (ook wel bekend als de Bulgaarse inbraakmethode). Ook wordt de methode van gaatjes boren toegepast waarbij getracht wordt om de sleutel van raam of deur te bereiken (Roemeense inbraakmethode).

Bouwkundige Beveiliging

Vervolgens wordt via een werktuig (door het gat heen) de klink geopend of de sleutel omgedraaid. Gaatjes boren kan men voorkomen door aan de binnenkant van het kozijn (onder en boven de klink en de tegenover liggende zijde) een metalen plaat op het kozijn te bevestigen. De Bulgaarse inbraakmethode bestaat uit het afbreken van het cilinderslot nadat men de buitenbeslag heeft omgebogen.

Het beslag ligt op gelijk niveau met het cilinderslot. Aangezien het beslag zeer stevig is en geen schroeven aan de buitenkant heeft zitten, kan deze methode van inbreken nooit plaatsvinden. Zie ook de afbeelding van het SKG beslag , tweede voorbeeld Veiligheidsbeslag en SKG scharnieren. Wie inklimming wil voorkomen via de kleine bovenlichten, kan z.

Barrière stangen plaatsen. Deze Barrière stangen zijn uitschuifbaar en dus voor elke maat raam of kozijn te gebruiken. Ook extra lange bovenlichten en zijlichten kunnen met deze stangen worden uitgerust. Deze Barrière stangen zijn o. a. te verkrijgen bij de bouwmarkt en zijn tevens voorzien van het SKG-keurmerk. Barrière stangen kan men plaatsen achter, kelderramen, bovenlichten, zijlichten en achter de ramen (toegangsdeuren) van berghokjes en schuurtjes.Wie al eerder slachtoffer is geworden van woninginbraak dient het hang en sluitwerk te upgraden naar een hoger beschermingsniveau. Zijn er geen SKG sloten geplaatst, dan deze zo snel mogelijk laten plaatsen, liefst nog de dag na de inbraak. 20% Van alle woninginbraken in Nederland wordt uitgevoerd bij panden die al voor een tweede of derde keer bezocht zijn door inbrekers.

In sommige gevallen is het risico voor de slagsleutel pas in te schatten als men ook de productiedatum van het slot kent. Vervolgens moet de “blank” worden gekocht en worden bijgewerkt - bmb beveiliging. Vervolgens moet de inbreker weer terugkeren om het slot open te maken. In de praktijk betekent dit dat een inbreker misschien wel duizenden klopmethoden en profielen moet kennen om elk denkbaar type en merk cilinderslot open te kloppen.

Bovendien vermeldde het programma ook niet dat deze methode al zo’n 50 jaar bekend was en nog nooit voor enig inbraakprobleem gezorgd had. De amateurs, de gelegenheidsinbrekers, hebben niet zoveel tijd: zij willen zeer snel een “kraakje” zetten om zo snel mogelijk met de buit ervan door te gaan. De kraak wordt dan met eenvoudige werktuigen uitgevoerd en zeker niet met een klopsleutel - bmb beveiliging.

Hoog Risico Beveiliging

Bovendien vergt dit een behoorlijke ervaring en kennis van het betreffende slot en is – zoals al eerder gezegd – zeker niet weggelegd voor de gelegenheidsinbreker. Wie toch zijn voordeur of achterdeur wil beveiligen tegen deze z (bmb beveiliging). g. “lock-picking” kan het beste te rade gaan bij de vakman of sleutelcentrale waar men advies kan inwinnen.

Volgens de gegevens van de politie komt deze inbraakmethode nauwelijks voor in Nederland. Er zou in 0,07% van alle inbraken gebruik gemaakt zijn van de methode van de klopsleutel. Mocht later deze inbraakmethode toch als een probleem gezien worden of eventueel doorbreken, dan zal het Politiekeurmerk Veilig Wonen (wat een dynamisch keurmerk is) worden aangepast.

De bond vindt dat het SKG-keurmerk voor 2 en 3 sterren slagsleutel-vrij moet zijn. Gewone consumenten hoeven zich op dit moment geen zorgen te maken. Zij zijn voldoende beschermd met SKG-keurmerk sloten en beslag. Sleutelfabrikant M&C mag op last van de rechter niet langer beweren dat haar sloten veiliger zijn dan andere sloten, omdat de sloten niet te openen zijn met de slagsleutel.

Voorts was de rechter van mening dat door de media aandacht over de klopsleutel van M&C de angstgevoelens zijn aangewakkerd. Het bedrijf moet nu een rectificatie plaatsen (datum: 4 mei 2006) Een alarmsysteem werkt met sensoren. Wanneer bijvoorbeeld een raam of deur geopend wordt waar een sensor op gemonteerd is, kan er een alarm afgaan.

Sensoren zijn ook binnen het gebouw te monteren. Deze sensoren registreren een combinatie tussen infrarood-uitstraling met beweging. Aan de sensor is een hoorn gekoppeld die een oorverdovend lawaai produceert. Er bestaan ook woningalarmen waarvan sprake is van een doormelding naar een particuliere alarmcentrale. De centralist kan dan de sleutelhouder, bewoner, beveiligingsbeambte danwel de politie alarmeren (al naar gelang de afspraak die gemaakt is).

Door deze response wordt voorkomen dat inbrekers zich toch veilig wanen en menen dat er toch niet gereageerd wordt (bmb beveiliging). Aangeraden wordt voor bedrijven om voor de aanleg en onderhoud van een alarmsysteem alleen met BORG-gecertificeerde bedrijven en BORG-gecertificeerde monteurs in zee te gaan (Borg is opgegaan in het Nationaal Centrum voor Preventie, de NCP.

Cao Beveiliging Feestdagen 2022kiwafss.nl/). Aangeraden wordt, om de tijd tussen alarm en alarmopvolging, zo kort mogelijk te laten zijn (auto camera). Hoe eerder men ter plaatse is, hoe eerder de inbreker kan worden opgepakt. In het verleden hadden inbrekers het vooral gemunt op de duurdere wijken. Tegenwoordig kiest de gelegenheidsinbreker voor zijn eigen woonomgeving vaak buurten uit met weinig sociale samenhang.

De keuze van het doelwit is afhankelijk van de zichtbaarheid van de buit - bmb beveiliging. De schroevendraaier is anno 2009 nog steeds het meest gebruikte inbraakwerktuig. De huidige wooninbreker is uit op snel succes en gemak om binnen te komen. Vooral in de oudere wijken is het raadzaam goed hang- en sluitwerk te laten installeren.

nu.nl) Er wordt door Center Parks gewaarschuwd om geen autosleutels, autopapieren, mobieltjes, dure camera’s e. d. achter te laten in een vakantiebungalow. Georganiseerde bendes roven na een inbraak de gehele bungalow leeg en stelen ook de gestalde auto. Dit gebeurt op het moment dat de vakantiegangers in het park bezig zijn zich te vermaken.